Thông tin bổ ích

BẢO VỆ THIẾT KẾ

Posted on

1) Phạm vi bảo vệ Theo Luật Thiết kế của Nhật Bản, sự bảo vệ được áp dụng đối với hình dáng, họa tiết hoặc màu sắc của một logo hoặc sự kết hợp giữa chúng, việc này ảnh hưởng trực tiếp tới cảm quan thẩm mỹ của người xem. Nói một cách đơn giản, […]

Thông tin bổ ích

SỰ LOẠI BỎ THƯƠNG HIỆU

Posted on

1) Việc không sử dụng thương hiệu Theo luật thương hiệu của Nhật Bản, thương hiệu hàng hoá có thể được đăng ký ngay cả khi chúng không được sử dụng vào thời điểm theo nguyên tắc tiên quyết. Tuy nhiên, bạn cần phải nhận thức rõ rằng nếu một thương hiệu không được sử […]