Event

Event 3/11/2018 Các bước căn bản để thành lập doanh nghiệp tại Nhật, trò chuyện cùng Neil Nguyễn và Đỗ Bá Đức

Posted on

TRÒ CHUYỆN CÙNG NEIL NGUYỄN VÀ ĐỖ BÁ ĐỨC VỀ NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ GIÁ KHI BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP TẠI NHẬT Bạn đang định khởi nghiệp tại Nhật mà chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang khởi nghiệp nhưng muốn học hỏi thành công của các startups đang thành công tại Nhật? Bạn […]