Thông tin bổ ích

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÔNG TY CON VÀ VĂN PHÒNG CHI NHÁNH TẠI NHẬT BẢN

Các công ty quốc tế có thể mở rộng hoạt động của mình tại Nhật Bản bằng cách thành lập Công ty con hoặc Văn Phòng Chi nhánh.

0004

Tuy Văn phòng Chi Nhánh được dễ dàng thành lập và ít tốn chi phí hơn, nhưng mô hình này bị hạn chế về lợi thế vốn có hơn Công ty con. Những Công ty con thường được thành lập như một Kabushiki Kaisha (KK) – Công ty Cổ Phần, hay một Godo Kaisha (GK)- Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Các Công ty Con được coi là có nhiều chỗ đứng vững chắc hơn đối với thị trường kinh doanh Nhật Bản do hiện diện như một Công ty thực của Nhật Bản.

Văn phòng Chi nhánh tại Nhật Bản được cơ cấu hợp pháp như một sự mở rộng trụ sở chính nước ngoài của công ty mẹ, có nghĩa là công ty mẹ phải đảm nhận tất cả trách nhiệm pháp lý của chi nhánh Nhật Bản.

Ngược lại, một Công ty Con được thiết lập như một thực thể pháp lý riêng biệt, với các kết nối linh hoạt với Công ty mẹ. Các Công ty Con có nhiều quyền hợp pháp hơn để có thể vận hành tự chủ và gánh vác những trách nhiệm pháp lý độc lập với Công ty mẹ.

Xem xét những hạn chế và lợi ích của việc thành lập Văn phòng Chi nhánh tại Nhật Bản

434

Luôn tồn tại những thuận lợi và bất lợi khi bạn đang cân nhắc lựa chọn phương thức thành lập cho Công ty của mình.

Việc ra mắt Văn phòng Chi nhánh luôn tiêu tốn ít chi phí của bạn hơn, với các thủ tục và yêu cầu đơn giản hơn. Việc đăng ký Văn phòng Chi nhánh thường nhanh hơn nhiều so với việc đăng ký một Công ty Con, điều này có thể được coi là lợi thế nếu bạn muốn bắt đầu hoạt động càng sớm càng tốt.

Một Văn phòng Chi nhánh cũng có thể làm tất cả những điều cần thiết mà một Công ty Con có thể làm, bao gồm: thuê văn phòng, đăng ký hợp đồng kinh doanh và hợp đồng pháp lý, thuê nhân lực, và gửi lợi nhuận về nước nhà.

Tuy nhiên, những hạn chế của việc thành lập một Văn phòng Chi nhánh có thể lớn hơn bất kỳ lợi ích ban đầu. Một Văn phòng Chi Nhánh không có khả năng huy động vốn bổ sung bằng cách bán cổ phiếu hoặc phát hành các lựa chọn cổ phiếu, cũng như không thể bảo vệ Công ty mẹ khỏi nợ nần và tranh chấp phát sinh tại Nhật Bản.

Văn phòng Chi Nhánh cũng không có sự hiện diện và uy tín ở địa phương của một Công ty Con theo mô hình KK, điều này có thể làm cản trở khả năng tồn tại và phát triển của Công ty đó trên thị trường Nhật Bản Trong khi chắc chắn một công ty nước ngoài có thể phát triển mạnh như một văn phòng chi nhánh thì chỉ có thể dựa trên cơ cấu pháp lý và thuế hiện tại của Công ty mẹ, năng lực tài chính và mục tiêu kinh doanh của nó liên quan đến các cơ hội trong bối cảnh kinh doanh địa phương.

Lợi thế của việc thành lập công ty con KK ở Nhật Bản là gì?

members

Không giống như việc thành lập Văn phòng chi nhánh, việc đăng ký công ty như một Công ty Con KK là một quá trình tương đối dài và tốn kém hơn.

Tuy nhiên, bất chấp những yêu cầu khắt khe, nhiều công ty quốc tế cho rằng tốt hơn nên thành lập như một Công ty Con của KK bởi nó đảm bảo cam kết của bạn cho khách hàng và đối tác kinh doanh đối với thị trường Nhật Bản.

Khách hàng và nhà cung cấp thường thích làm kinh doanh với những Công ty dạng KK, đó là lý do vì sao việc đăng ký như một Công ty KK được coi là sự lựa chọn thực tế cho các công ty quốc tế khi muốn tìm kiếm sự tin cậy và chấp nhận của địa phương.

Đối với một Công ty KK, bạn có thể có được sự linh hoạt trong việc huy động vốn bổ sung bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bán cổ phiếu trên thị trường công và phát hành các lựa chọn cổ phiếu. Trên cương vị một pháp nhân riêng biệt, nó chịu trách nhiệm về các hợp đồng và trách nhiệm riêng của mình, bảo vệ trụ sở công ty ở nước ngoài khỏi sự ảnh hưởng bởi bất kỳ tranh chấp pháp lý đang diễn ra ở Nhật Bản.

 

Công ty Con với Văn phòng Chi nhánh: Những yêu cầu về thiết lập và nhân lực

 

Công ty Con KK Chi Nhánh
Đăng ký (Yêu cầu chi phí) Khoảng 200,000 Yên Khoảng 90,000 Yên
Cho thuê tài sản Được phép, có thể sử dụng tên Công ty Con Được phép, có thể sử dụng tên Chi nhánh
Các nhà đầu tư Ít nhất một người Không cần
Nhân lực Nhân lực địa phương Nhân lực địa phương
Tài khoản kinh doanh Có thể sử dụng tên Công ty con để mở tài khoản Có thể sử dụng tên Chi nhánh để mở tài khoản
Địa chỉ Bắt buộc (không phải địa chỉ hòm thư) Bắt buộc (không phải địa chỉ hòm thư)
Số vốn tối thiểu 1 Yên * Không cần

 

*Chú thích: Mặc dù mức vốn yêu cầu tối thiểu là 1 Yên, nhưng con số này không được tiến cử bởi vốn thường gắn liền với sự tín nhiệm khi nó hiện diện trước công chúng tại Nhật Bản.

 

Công ty con với Văn phòng Chi nhánh: Thuế & Tài chính

Thu nhập tạo ra bởi một doanh nghiệp ở Nhật Bản có thể phải chịu hai loại thuế quốc gia (“Thuế doanh nghiệp” và “Thuế doanh nghiệp địa phương”) và hai loại thuế địa phương (“Thuế dân cư doanh nghiệp” và “Thuế doanh nghiệp”). Thuế dân cư doanh nghiệp áp dụng không chỉ đối với thu nhập mà còn trên cơ sở bình quân đầu người, tính cả vốn và số lượng nhân viên của công ty. Mức giá cho các Công ty Con và các Chi Nhánh về cơ bản là giống nhau ở Nhật Bản.

  Công ty Con KK Chi Nhánh
Mục đích tình trạng thuế Tổng Công ty Trong nước Tổng Công ty Nước ngoài
Thu nhập chịu thuế Thu nhập được tạo ra ở trong và ngoài nước Nhật sẽ phải chịu thuế (một khoản tín dụng thuế nước ngoài có thể được áp dụng để tránh đánh thuế hai lần). Nhìn chung, chỉ thuế thu nhập cá nhân bình quân đầu người mới dược áp dụng. Thuế doanh nghiệp được áp dụng nếu công ty con có số vốn lớn hơn 100 triệu yên. Chỉ có thu nhập từ kinh doanh tại Nhật Bản mới bị đánh thuế. Nhìn chung, chỉ thuế thu nhập cá nhân bình quân đầu người mới được áp dụng. Thuế doanh nghiệp được áp dụng nếu trụ sở chính có số vốn hơn 100 triệu yên.
Tỉ lệ Thuế Cùng tỷ lệ với Văn phòng Chi Nhánh (30-45% lợi nhuận), tính theo vốn tự có của Công ty Con Cùng tỷ lệ với Công ty Con (30-45% lợi nhuận), tính theo vốn tự có của Trụ sở chính
Lợi nhuận và Cổ tức 20% thuế khấu trừ áp dụng cho tiền chuyển về nước. Không bị áp đặt
Vốn thất thoát Phân bổ trên cơ sở cổ phần. Không phải một phần báo cáo thu nhập của công ty mẹ. Một phần của báo cáo thu nhập của trụ sở
Trách nhiệm Thuộc về các cổ đông của Công ty Con Thuộc về trụ sở ở nước ngoài
Vay và cho vay Công ty mẹ và các Công ty con phải ký kết hợp đồng vay vốn chính thức với các khoản thanh toán lãi. Khoản thuế lãi có thể được khấu trừ này phải được giữ lại. Các giao dịch giữa trụ sở chính và văn phòng chi nhánh không phải là khoản vay. Bất kỳ khoản lãi nào trả cho các giao dịch nói trên không được tính là khoản khấu trừ thuế.
Chuyển nhượng quỹ Quỹ thặng dư được chuyển nhượng từ Công ty con sang Công ty mẹ được coi là khoản vay (có thu nhập lãi). Các khoản chuyển tiền khác (như tiền bản quyền, v.v …) phải được lập hoá đơn hợp thức và một số khoản có thể bị khấu trừ thuế. Bất kỳ sự chuyển nhượng nào của các quỹ dư thừa, vv, được coi là chuyển tiền đơn giản, không phải là cổ tức.
Chuyển nhượng giá Rủi ro thấp hơn Rủi ro cao hơn
Những phí tổn của Trụ sở chính/Công ty mẹ Vì Công ty con là một thực thể công ty riêng biệt từ Công ty mẹ nên khoản phí tổn nào được phép phân bổ Nếu những phí tổn của Trụ sở chính được chi trả bởi chi nhánh, chúng có thể được phân bổ cho chi nhánh miễn là các báo cáo tài chính của Công ty mẹ gắn liền với tờ khai thuế.

 

Công ty con với Chi nhánh: Những sự chào bán công khai

Mặc dù các công ty con có tư cách pháp nhân và có thể giao dịch một cách công khai, nhưng các văn phòng chi nhánh không thể chào bán cổ phần. Dưới đây là một số sự khác biệt ngoài thông tin liên quan đến cổ đông trong bảng bên trên:

Công ty con KK Chi nhánh
Công khai rao bán cổ phần Được cho phép Không có
Công khai báo cáo tài chính Hằng năm Bị yêu cầu trong một số trường hợp
Đại hội đồng cổ đông Hằng năm Không có

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.